มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมด้านสาธารณสุขและอนามัย โดยติดตั้งระบบเครื่องกรองน้ำ  ระบบ RO เพื่อเป็นการสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนบ้านหัววังกร่าง ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันกับ นักศึกษาอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยโซล ธีโอโลจิคอล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ภายใต้ชื่อกลุ่ม “เฮบอม”