สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 9 พิษณุโลก ได้ประสานงานกับ สถาบันสอนภาษาเกาหลี Little Jabez Korea Academy ใน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) เพื่อส่งบุคลากรไปสอนภาษาเกาหลีสำหรับแคดดี้ เป็นเวลา 30 ชั่วโมงตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการต้อนรับผู้มาเยือนจากประเทศสาธารณรัฐเกาหลี