น้องมังกร นักเรียนโรงเรียน พิษณุโลกพิทยาคม กำลังแนะนำตัวเองเป็นภาษาเกาหลี ที่สถาบันสอนภาษาเกาหลี Little Jabez Korea Academy ใน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) น้องมังกรเรียนรู้ที่จะพูดภาษาเกาหลีเพราะพูดภาษาอังกฤษไม่เก่ง และกำลังเตรียมตัวสำหรับการออกเดินทาง Backpack ไปยังประเทศเกาหลีในช่วงวันหยุด