เดินทางไปเยี่ยมเยือน ให้กำลังใจ  น้อง*** ผู้พิการ  ผู้ป่วย  และผู้สูงอายุ  ในพื้นที่ตำบลสามง่าม  อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร ร่วมกับ  คณะครู  นักเรียน จิตอาสา โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ และ ผู้อำนวยการรพ.สต.สามง่าม  จ.พิจิตร