คณะกรรมการมูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) ประชุมเตรียมความพร้อมกับน้องๆนักเรียนอาสาสมัคร โรงเรียนผดุงราษฎร์ เกี่ยวกับโครงการห้องสมุดมีชีวิต (กิจกรรมสร้างบรรยากาศในห้องสมุด : ระบายสี) โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก กองทุนที่ได้จากการระดมทุนในเกาหลีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ที่นี่เช่นกัน เราประกาศผ่านจดหมายอย่างเป็นทางการทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ทั้งนี้เรายังได้รับเงินบริจาค หนังสือมือสอง และได้สรรหาอาสาสมัครเรียบร้อยแล้ว