ขอขอบคุณผู้สนับสนุน โครงการเงินบริจาคเพื่อเด็ก CDP ประจำปี 2563
ขอขอบพระคุณที่ท่านให้การสนับสนุนโครงการ CDP อย่างต่อเนื่อง

ถึงแม้จะอยู่ห่างไกลแสนไกล ณ ประเทศเกาหลีใต้
แต่ท่านยังมีความรัก ความผูกพัน ความห่วงใย
ต่อเด็กนักเรียนไทยอย่างดีเสมอมา
คุณหมอดาสม คิม , คุณซองดอก อี , คุณครูมินจี โน และคุณครูฮีจอง คิม
รวมถึงท่านผู้สนับสนุนคนไทยทุกคน คณะกรรมการมูลนิธิฯ
และที่ปรึกษามูลนิธิฯ

ขอบคุณในความรัก ความหวังใจ ที่ส่งต่อเด็กไทยทุกคน
เราเชื่อว่า การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ

ให้ก็สุข รับก็สุข

จีเอชที