สนับสนุนเงินบริจาค

สนับสนุนเงินบริจาค

  • กิจกรรมสอนภาษาและห้องสมุดมีชีวิต
  • กิจกรรมพัฒนาชุมชนและความร่วมมือในชุมชน
  • กิจกรรมสาธารณสุขและร่วมมือระหว่างไทย – เกาหลีใต้

 


                                                     ชื่อบัญชี มูลนิธิ โกลบอลโฮฟประเทศไทย
                                                     ธนาคาร กสิกรไทย
                                                     เลขที่ 071-3-67276-9
                                                     สาขา เช็นทรัลพลาชา พิษณุโลก