สนับสนุนสิ่งของ

สนับสนุนสิ่งของ

รับบริจาค หนังสือ เครื่องเรียน ชุดนักเรียน อุปกรณ์กีฬา คอมพิวเตอร์
เสื้อผ้าสภาพดี เครื่องนุ่งห่ม  เครื่องประดับ กระเป๋า รองเท้า
ของเล่น ของใช้  เครื่องอุปโภค บริโภค ยา
เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ และสิ่งของที่ยังคงสภาพดีทุกประเภท