นักเรียนของสถาบัน Little Jabez Korea Academy ใน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) ออกเดินทางเพื่อไปฮันนีมูนที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี พร้อมกับประธานคณะกรรมการมูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) ที่เดินทางไปยังประเทศสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อติดต่อประสานงานกับหน่วยงานงานต่างๆ และได้แวะเยี่ยมเยียนนักเรียนของสถาบัน Little Jabez Korea Academy ที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี