โครงการห้องสมุดมีชีวิตในฝัน

สถานที่ : โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์) ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ปีที่ 1 : วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ปีที่ 2 : วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ผู้สนับสนุน : โรงเรียนสตรีเย-อีร ชมรม บุ๊คกี้

เราได้ติดตามผล ดังนี้

https://littlejabez.blog.me/221578035279

วิดิโอแสดงข้างล่าง

 

เพื่อห้องสมุดมีชีวิตในฝัน
พวกเราได้ทุ่มเท
 
ขอบคุณ :))