เยาวชนอาสาสมัครวาฟไทย ” WE WHAF ” กำลังประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับ “โครงการสอนคณิตศาสตร์ผ่านภาษาอังกฤษ” ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 11.30 น. ที่สำนักงาน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย)