เยาวชนอาสาสมัครวาฟไทย ทีม WE WHAF เตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน และฝึกฝนหลักสูตรการสอนคณิตศาสตร์ผ่านภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ทีี่สถาบันสอนภาษาเกาหลี Little Jabez Korea Academy ใน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย)