ในช่วงวันหยุดเดือนตุลาคมปี 2562
เยาวชนอาสาสมัครวาฟไทย ‘WE WHAF’
ร่วมกันทำสร้อยข้อมือแฮนด์เมดเพื่อระดมทุนสนับสนุนโครงการผู้สูงอายุ
ที่สำนักงาน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย)