เยาวชนอาสาสมัคร WE WHAF กำลังประชุมร่วมกัน ที่สำนักงาน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) เพื่อแบ่งฝ่าย และเพื่อค้นหาสิ่งที่พวกเราจะสามารถทำได้ ซึ่งในการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ การรับรู้ปัญหาในท้องถิ่น และปัญหาเหล่านั้นต้องสามารถแก้ไขได้โดยคนในท้องถิ่น ด้วยเหตุนี้เราจึงคิดว่าการศึกษาและการฝึกอบรมมีความสำคัญมากกว่าสิ่งใด และนอกจากนั้นเหล่าเยาวชนอาสาสมัครยังได้เรียนรู้วิธีการเขียนแผน, วิธีการจัดทำงบประมาณ, วิธีการเขียนกิจกรรม, ฯลฯ