คุณอึนฮา เริ่มเรียนภาษาเกาหลีลิตเติ้ล จาเบซ
เพื่อการเตรียมตัวสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาเกาหลี 1 TOPIK 1
โดยเรียน 3 ครั้งต่อสัปดาห์ (ครั้งละ 2 ชั่วโมง รวม 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
การเรียนภาษาเกาหลีไม่ใช่เรื่องง่าย โดยผ่านการเรียนระบบออนไลน์
มันเรื่องยากและหนักสำหรับ คุณฮาอึน
พยายามและสู้ต่อไป
ตามความฝันและอนาคตที่คุณอึนฮาตั้งหวังไว้
ทุกอย่างจะสำเร็จด้วยดี

ให้ก็สุข รับก็สุข

ภาษาเกาหลีลิตเติ้ล จาเบซ / GHT
global hope thailand