น้องซู-ฮยอน กำลังเตรียมตัวสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาเกาหลี
นี่คือการทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลีอย่างเป็นทางการ
การเตรียมตัวทดสอบวัดระดับทางภาษาเกาหลี เริ่มตั้งแต่ทบทวนคำศัพท์ ไวยากรณ์ ประโยค
เราจะอยู่เคียงข้างพวกเขา เดินไปด้วยกัน เพื่อความฝัน ความหวัง สู่ความเป็นจริง

สู้ๆต่อไป

เราขอเป็นกำลังใจให้คุณ

สอนภาษาเกาหลี ลิตเติ้ล จาเบซ / Little Jabez Korea Academy
มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย / Global Hope Thailand