คุณซอ-ยูนกำลังเตรียมตัวสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาเกาหลี
ปัจจุบันคุณซอยุน มีอาชีพรับราชการ
แต่ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์คุณซอยุนเป็นผู้เรียนภาษาเกาหลี
อุปนิสัย ชอบทำกิจกรรมออกกำลังกาย สุขภาพร่างกายแข็งแรง

เพื่อการพัฒนาตัวเองและอนาคตข้างหน้า
ซอยูนกำลังเรียนภาษาอังกฤษและภาษาเกาหลีไปพร้อมๆ กัน
และเตรียมตัวสำหรับการวัดระดับความสามารถทางภาษาเกาหลีด้วย

การเรียนภาษาเกาหลีเป็นภาษาต่างประเทศเป็นสิ่งที่เราได้เตรียมไว้ร่วมกัน
เป็นเป้าหมาย เพื่อหวังที่จะสามารถผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลีได้

ความฝัน ความหวัง ………………
และความสุขแห่งการแบ่งปัน
ความสุขแห่งการรับ

สู้ๆต่อไป

เราขอเป็นกำลังใจให้คุณ

สอนภาษาเกาหลี ลิตเติ้ล จาเบซ / Little Jabez Korea Academy
มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย / Global Hope Thailand