A-Level ย่อมาจาก Applied Knowledge Level เดิมคือวิชาสามัญ ข้อสอบกลาง คะแนนนำไปยื่นระบบ TCAS รอบต่าง ๆ
ข้อสอบ A-Level มีการปรับเนื้อหาการสอบใหม่ เน้นประยุกต์ใช้ มีรายวิชาสอบเหมือนเดิม
เพิ่มเติมคือวิชาภาษาต่างประเทศ ที่มีให้เลือกสอบ
6 ภาษา คือ ฝรั่งเศส / เยอรมัน / จีน / ญี่ปุ่น / บาลี / เกาหลี


ในการเตรียมตัวของน้องๆนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงให้ความสำคัญกับการสอบ A-Level มากๆ
จุดสำคัญกับจุดเริ่มต้นของการศึกษาต่อระดับชั้นมหาวิทยาลัยต่อไป

ความหวัง ความฝัน สู่ความเป็นจริง กับอนาคตภายภาคหน้า
สอนภาษาเกาหลี ลิตเติ้ล จาเบซ ภายใต้ มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย Global Hope Thailand

หวังว่านักเรียนที่เรียนภาษาเกาหลี กับเรานั้น
นอกเหนือเรียนหลักสูตรที่มีอยู่แล้ว จะต้องเตรียมความพร้อมกับการสอบ A-Level ด้วย
สู้ๆ…….สู้ต่อไป กับทุกๆย่างก้าว ที่ย่ำและเดินไป

เราจะไปด้วยกัน ……..
ให้ก็สุข รับก็สุข

สอนภาษาเกาหลี ลิตเติ้ล จาเบซ / Little Jabez Korea Academy
มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย / Global Hope Thailand