มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา เปิดกระปุกออมสิน Happy Bean บนเว็ปไซค์ Naver.com เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการจิตอาสาต่างๆ ให้กับคนเกาหลี เพื่อเป็นช่องทางให้คนเกาหลีได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและบริจาคกับเรา ไม่ว่าจะเป็นโครงการ                                                              1. การพัฒนาสังคมและชุมชน                                                                    2. การสอนภาษาเกาหลี และโครงการห้องสมุดมีชีวิตในฝัน                                            3. การสาธารณสุข