วีดีโอประกอบเพลง “ล้างมือบ่อยๆ” เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที – วีโก

เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที รุ่นที่ 2 วีโก WE GROW

ทำโครงการรู้เท่าทันโควิด -19

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ป้องกันการติดต่อของโรคระบาดไวรัสโคโรน่า โควิด19

ในการนี้ เยาวชนอาสาสมัคร”วีโก” ทำวีดีโอประกอบเพลง ล้างมือบ่อยๆ

เพื่อเป็นการป้องกันโคโรน่าด้วยวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง

มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย