หมวดหมู่: โครงการเชื่อมความสัมพันธ์ในประเทศไทย

[การแลกเปลี่ยนและความร่วมมือ] ยินดีต้อนรับการเยี่ยมจีเอชทีของที่ปรึกษา-ผู้สนับสนุน ขอให้กลับอย่างปลอดภัย

ที่ปรึกษาคุณอึนยอง โ…