หมวดหมู่: กิจกรรมสร้างเครือข่าย

[เชื่อมโยงความร่วมมือ] เข้ารับฟังการบรรยาย โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการชุมชน

  ในวันอังคารที่ 25 …

[เชื่อมโยงความร่วมมือ] เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายองค์กร ที่มีการปฏิบัติงานกับอาสาสมัคร

ในวันจันทร์ที่ 24 มิ…

[เชื่อมโยงความร่วมมือ] เข้ารับฟังการบรรยาย โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการชุมชน

ในวันศุกร์ที่ 14 มิถ…

[เชื่อมโยงความร่วมมือ] เข้ารับฟังการบรรยาย โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการชุมชน

  ในวันอังคารที่ 11 …