หมวดหมู่: กิจกรรมสร้างเครือข่าย

[เชื่อมโยงความร่วมมือ] การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อการสรุปบทเรียน และการคัดเลือกโครงการต้นแบบ ของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปี 2566 จังหวัดพิษณุโลก

[พมจ.พิษณุโลก] รายงา…

[เชื่อมโยงความร่วมมือ] ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อการสรุปบทเรียน และการคัดเลือกโครงการต้นแบบ ของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปี๒๕๖๖จังหวัดพิษณุโลก

   

[เชื่อมโยงความร่วมมือ] การเข้าร่วม’โครงการเสวนาพัฒนาศักยภาพองค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน ครั้งที่ 2′

ที่มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ…