[กิจกรรมสร้างเครือข่าย] การประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษามูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย

  คณะกรรมการมูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย เกิดจากกลุ่ […]

[กิจกรรมความร่วมมือระหว่างองค์กรเพื่อพัฒนาชุมชน] อาสาสมัครทีมHae^Bom สนับสนุนโรงเรียนวัดหนองอ้อ ปีการศึกษา2563ภาคเรียนที่ 2

  หลังจากที่_อาสาสมัครเกาหลีใต้ ทีม Hae ^Bom […]

[กิจกรรมสร้างเครือข่าย] การประชุมลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสำหรับโครงการที่สามของกลุ่มเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที ‘วีโก’ โครงการวัยเรายังแจ๋ว

การประชุมลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสำหรับโครงการที่สามขอ […]

[กิจกรรมความร่วมมือระหว่างองค์กรเพื่อพัฒนาชุมชน] อาสาสมัครทีมBae^Bom สนับสนุนโรงเรียนวัดหนองอ้อ ปีการศึกษา2563ภาคเรียนที่ 1

           หลังจากที่_อาสาสมัครเกาหลีใต้ ทีม Hae ^ […]

[กิจกรรมสร้างเครือข่าย]การประชุมที่เชื่อมโยงสำหรับกิจกรรมอาสาสมัครเยาวชน

  โรงเรียนบ้านคุยยาง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณ […]

[กิจกรรมสร้างเครือข่าย]การประชุมที่เชื่อมโยงสำหรับกิจกรรมอาสาสมัครเยาวชน

  วันนี้ สำนักงานมูลนิธิ โกลบอล โฮฟ ประเทศไทย ได้ล […]

[กิจกรรมสร้างเครือข่าย] การประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกเด็กตามโครงการสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อเด็ก (Children Donation Program) ประจำปี 2563

                  ด้วยมูลนิธิโกลบอล โฮฟ ประเทศไทย […]

การประชุมคณะกรรมการ มูลนิธิโกลบอลโฮฟประเทศไทย สมัยสามัญ ครั้งที่1/2563

คณะกรรมการพร้อมคณะที่ปรึกษามูลนิธิโกลบอลโฮฟประเทศไ […]

ประกาศ! รับสมัคร อาสาสมัคร จีเอชที รุ่นที่ 2

รับสมัครอาสาจีเอชทีรุ่นที่ 2

  ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี่  ส่งใบสมัคร ที่นี่