[หลักสูตรการเรียนภาษาเกาหลี] น้องเจ-บอม กำลังเรียนภาษาเกาหลีชั้นต้น 1.3

        เจ-บอมเรียนที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศ […]

[หลักสูตรการเรียนภาษาเกาหลี] กำลังเรียนระดับชั้นสูง 3.2 น้องยู-จิน

    [หลักสูตรการเรียนภาษาเกาหลี] น้องยู-จิน กำลังเ […]

[หลักสูตรการเรียนภาษาเกาหลี] น้องแฮ-ซอง และ น้องซิน-แฮ กำลังเรียนภาษาเกาหลีชั้นต้น 1.1

  น้องๆชอบเรียนภาษาต่างประเทศ โดยเริ่มต้นจากการเรี […]

[หลักสูตรการเรียนภาษาเกาหลี] กำลังเรียนระดับกลาง 1 ซอง-อึน

  กำลังภาษาเกาหลีชั้นกลาง 2.1 น้องซอง-อึน เป็ […]

[หลักสูตรการเรียนภาษาเกาหลี] กำลังภาษาเกาหลีชั้นต้น 1.2 น้องแช-มี

น้องแช-มี กำลังภาษาเกาหลีชั้นต้น 1.2 แช-มี มีความใ […]

[หลักสูตรการเรียนภาษาเกาหลี] ขอแสดงความยินดีกับน้องมินซอ กับการเรียนจบหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นต้น 1.1 มิน-ซอ

  [หลักสูตรการเรียนภาษาเกาหลี] ขอแสดงความยินดีกับน […]

[หลักสูตรการเรียนภาษาเกาหลี] ขอแสดงความยินดีกับน้องเจ-บอม กับความสำเร็จจบหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นต้น 1.1 และ 1.2

  ขอแสดงความยินดีกับน้องเจ-บอมด้วยครับ จบหลักสูตรภ […]

[หลักสูตรการเรียนภาษาเกาหลี] กำลังเรียนระดับชั้นสูง 3.2 น้องยู-จิน

         ยู-จิน ยังคงมีความใฝ่ฝัน เข้ามหาวิทยาลัย […]

[หลักสูตรการเรียนภาษาเกาหลี] กำลังเรียนระดับชั้นต้น 1.2 น้องเจ-บอม

  น้องเจ-บอม กำลังเรียนภาษาเกาหลี ชั้นต้น 1.2 ในวั […]

[หลักสูตรการเรียนภาษาเกาหลี] กำลังเรียนระดับชั้นต้น 1.2 น้องแช-มี

    น้องแชมี กำลังเรียนภาเกาหลีชั้นต้น 1.2 แช […]