[หลักสูตรการเรียนภาษาเกาหลี] กำลังเรียนระดับชั้นต้น 1.2 น้องเจ-บอม

  น้องเจ-บอม กำลังเรียนภาษาเกาหลี ชั้นต้น 1.2 ในวั […]

[หลักสูตรการเรียนภาษาเกาหลี] กำลังเรียนระดับชั้นต้น 1.2 น้องแช-มี

    น้องแชมี กำลังเรียนภาเกาหลีชั้นต้น 1.2 แช […]

[หลักสูตรการเรียนภาษาเกาหลี] กำลังเรียนระดับต้น 1.3 น้อง ซู-ฮยอน และ ฮา-อึน

 น้อง ซูฮยอน และ ฮาอึน กำลังเรียนภาษาเกาหลีชั้นต้น […]

[หลักสูตรการเรียนภาษาเกาหลี] การทบทวนระดับต้น 1.1 และกำลังเรียนระดับต้น 1.2 น้อง เจ-บอม

  เจ-บอม เป็นเด็กนักเรียนม.6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยา […]

[หลักสูตรการเรียนภาษาเกาหลี] กำลังเรียนระดับกลาง 1 ซอง-อึน

ซองอึน กับความตั้งใจในการเรียนภาษาเกาหลีอย่างจริงจ […]

[หลักสูตรการเรียนภาษาเกาหลี] หลักสูตรชั้นสูง 3.2 น้องยู-จิน

  เราจะก้าวไปพร้อมกัน ยูจิน เริ่มเรียนภาษาเกา […]

[หลักสูตรการเรียนภาษาเกาหลี] ขอแสดงความยินดีกับ “ยอน-ฮวา “ เรียนจบหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นกลาง และความสำเร็จก้าวแรกของการเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับ “ยอน-ฮวา “ เรียนจบหลักสูตรภาษาเ […]

[หลักสูตรการเรียนภาษาเกาหลี] ขอแสดงความยินดีกับน้องแช-มี กับความสำเร็จจบหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นต้น 1.1

    ขอแสดงความยินดี กับ น้อง แช-มี กับการเรีย […]

[หลักสูตรการเรียนภาษาเกาหลี] กำลังเรียนระดับกลาง 1 ซอง-อึน

น้องซองอึน Sung Eun เป็นเด็กนักเรียนสุโขทัย โดยเริ […]

[หลักสูตรการเรียนภาษาเกาหลี] ขอแสดงความยินดีกับน้องยู-จีน ความสำเร็จ ภาษาเกาหลีระดับสูง 1

  ดีใจด้วยนะ น้องยูจิน สำหรับการเรียนจบคอร์สภ […]