ประกาศรายชื่อผู้เข้ามีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ อาสาสมัคร จีเอชที รุ่นที่ 2

แผนที่การเดินทางสถานที่สอบสัมภาษณ์ ณ สำนักงาน มูลน […]

[หน่วยงานภายนอก : โรงเรียนอนุบาลพิจิตร] ประสานงานกับคณะครูและเยี่ยมเยียนอาสาสมัครจากเกาหลี

รองประธาน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา […]

[ส่งบุคลากรหน่วยงานภายนอก : โรงเรียนบ้านหนองกระบาก] การให้บริการการศึกษาและการสนับสนุนของวาฟไทย

คุณ Kwang-hee Han และคุณ Eun-young Jo ได้มาเยือนปร […]

[ส่งบุคลากรไปยังหน่วยงานภายนอก : โรงเรียนนิคมบางระกำ 2 (ราษฎร์บำรุง)] ห้องเรียนศิลปะการแสดง

​กิจกรรมดีๆ กับอาสาสมัครเกาหลี คุณมินจี โน กิจกรรม […]

[ส่งบุคลากรไปยังหน่วยงานภายนอก : โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน] เรียนภาษาเกาหลี ครั้งสุดท้าย ภาคที่ 2/60

มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย […]

[ส่งบุคลากรไปยังหน่วยงานภายนอก : โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน] วันในสัปดาห์ + สี

[โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน] วันในสัปดาห์ + สี 월요일( […]

[ส่งบุคลากรไปยังหน่วยงานภายนอก : โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน] มี + ไม่มี

재미있다(สนุก=싸눅) vs 재미없다(ไม่สนุก=마이 싸눅) ​맛있다(อร่อย=아러 […]

[ส่งบุคลากรไปยังหน่วยงานภายนอก : โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน] เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพอากาศเป็นภาษาเกาหลี

นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน เรียนรู้เกี่ยวกั […]

[ส่งบุคลากรไปยังหน่วยงานภายนอก : โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน] การเรียนรู้คำทักทาย

นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน เรียนรู้คำทักทาย […]