[เยาวชนอาสาสมัคร] ‘We Grow’_กิจกรรมชั้นเรียนจำลองสำหรับโครงการที่สอง

โครงการที่สองของกลุ่มเยาวชนอาสาสมัคร ทีมวีโก้ &#82 […]

[เยาวชนอาสาสมัคร] ‘We Grow’_กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับ โครงการที่ 2 “โครงการเล่นเพื่อการเรียนรู้ Play to Learn”

[เยาวชนอาสาสมัคร] ‘We Grow’_กิจกรรมเตรียมความพร้อม […]

[เยาวชนอาสาสมัคร] ‘We Grow’_กิจกรรมในชั้นเรียนจำลอง 1 สำหรับโครงการที่สอง

เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที “วีโก” กับโครงการที่ 2 โครง […]

[เยาวชนอาสาสมัคร] ‘We Grow’_การประชุมเตรียมการโครงการที่สองและการวางแผน

ทีมเยาวขนอาสาสมัคร GHT รุ่นที่ 2 ‘We Grow&#8 […]

[เยาวชนอาสาสมัคร] สรุปผลของโครงการ/กิจกรรม ตามโครงการรู้เท่าทันโควิด-19

[เยาวชนอาสาสมัคร] สรุปผลของโครงการ/กิจกรรม ตามโครง […]

[เยาวชนอาสาสมัคร] ‘We Grow’โครงการแรกกิจกรรมที่สาม_กิจกรรมการทำความสะอาดเพื่อสุขอนามัย

เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที “วีโก” ได้จัดทำโครงการรู้เท […]

[GHT Youth Volunteer ‘We Grow’] วีดีโอประกอบเพลง “ล้างมือบ่อยๆ” เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที – วีโก

  วีดีโอประกอบเพลง “ล้างมือบ่อยๆ” เยาว […]

[เยาวชนอาสาสมัคร] ‘We Grow’_โครงการแรกกิจกรรมที่สอง _จดหมายกำลังใจไวรัสโคโรน่า 19

กิจกรรมดีๆ น้องเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที ทีมวีโก ได้จ […]

[เยาวชนอาสาสมัคร] ‘We Grow’ เริ่มงานกับกิจกรรมแรก ของโครงการที่ 1 โครงการรู้เท่าทันโควิด-19 ด้วยการทำดนตรี มิวสิควีดีโอ การสอนล้างมือให้สะอาดและถูกวิธี สุขอนามัย

    โครงการแรกของน้องๆเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที ทีมวี […]

การประชุมออนไลน์ของกลุ่มเยาวชนอาสาสมัคร ‘We Grow’ ในเดือนพฤษภาคม

ลอาสาสมัครเยาวชนรุ่นที่ 2 ‘We Grow’ กา […]