[เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที] ทีม ‘We Grow’ โครงการที่สอง ‘เล่นเพื่อเรียนรู้‘ Play to learn’ กิจกรรมที่สอง

  [เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที] ทีม ‘WE GROW’ กับโ […]

[เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที] ทีม ‘We Grow’ การเตรียมอุปกรณ์และทดลองกิจกรรมต่างๆ กับ โครงการที่ 2 โครงการเล่นเพื่อการเรียนรู้ play to learn

  [เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที] ทีม ‘We Grow’ การเ […]

[เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที] ทีม ‘We Grow’ รายงานผลโครงการที่สอง ‘เล่นเพื่อเรียนรู้ Play to learn’

  [เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที] ทีม ‘We Grow’ รายง […]

[เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที] ทีม ‘We Grow’ โครงการที่สอง ‘เล่นเพื่อการเรียนรู้ ‘Play to learn’

 ในวันนี้ วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา […]

[เยาวชนอาสาสมัคร] ‘We Grow’_กิจกรรมชั้นเรียนจำลองสำหรับโครงการที่สอง

โครงการที่สองของกลุ่มเยาวชนอาสาสมัคร ทีมวีโก้ &#82 […]

[เยาวชนอาสาสมัคร] ‘We Grow’_กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับ โครงการที่ 2 “โครงการเล่นเพื่อการเรียนรู้ Play to Learn”

[เยาวชนอาสาสมัคร] ‘We Grow’_กิจกรรมเตรียมความพร้อม […]

[เยาวชนอาสาสมัคร] ‘We Grow’_กิจกรรมในชั้นเรียนจำลอง 1 สำหรับโครงการที่สอง

เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที “วีโก” กับโครงการที่ 2 โครง […]

[เยาวชนอาสาสมัคร] ‘We Grow’_การประชุมเตรียมการโครงการที่สองและการวางแผน

ทีมเยาวขนอาสาสมัคร GHT รุ่นที่ 2 ‘We Grow&#8 […]

[เยาวชนอาสาสมัคร] สรุปผลของโครงการ/กิจกรรม ตามโครงการรู้เท่าทันโควิด-19

[เยาวชนอาสาสมัคร] สรุปผลของโครงการ/กิจกรรม ตามโครง […]

[เยาวชนอาสาสมัคร] ‘We Grow’โครงการแรกกิจกรรมที่สาม_กิจกรรมการทำความสะอาดเพื่อสุขอนามัย

เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที “วีโก” ได้จัดทำโครงการรู้เท […]