[เยาวชนอาสาสมัคร] ‘We Grow’_กิจกรรมในชั้นเรียนจำลอง 1 สำหรับโครงการที่สอง

เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที “วีโก” กับโครงการที่ 2 โครง […]

[เยาวชนอาสาสมัคร] ‘We Grow’_การประชุมเตรียมการโครงการที่สองและการวางแผน

ทีมเยาวขนอาสาสมัคร GHT รุ่นที่ 2 ‘We Grow&#8 […]

[เยาวชนอาสาสมัคร] สรุปผลของโครงการ/กิจกรรม ตามโครงการรู้เท่าทันโควิด-19

[เยาวชนอาสาสมัคร] สรุปผลของโครงการ/กิจกรรม ตามโครง […]

[เยาวชนอาสาสมัคร] ‘We Grow’โครงการแรกกิจกรรมที่สาม_กิจกรรมการทำความสะอาดเพื่อสุขอนามัย

เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที “วีโก” ได้จัดทำโครงการรู้เท […]

[GHT Youth Volunteer ‘We Grow’] วีดีโอประกอบเพลง “ล้างมือบ่อยๆ” เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที – วีโก

  วีดีโอประกอบเพลง “ล้างมือบ่อยๆ” เยาว […]

[เยาวชนอาสาสมัคร] ‘We Grow’_โครงการแรกกิจกรรมที่สอง _จดหมายกำลังใจไวรัสโคโรน่า 19

กิจกรรมดีๆ น้องเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที ทีมวีโก ได้จ […]

[เยาวชนอาสาสมัคร] ‘We Grow’ เริ่มงานกับกิจกรรมแรก ของโครงการที่ 1 โครงการรู้เท่าทันโควิด-19 ด้วยการทำดนตรี มิวสิควีดีโอ การสอนล้างมือให้สะอาดและถูกวิธี สุขอนามัย

    โครงการแรกของน้องๆเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที ทีมวี […]

การประชุมออนไลน์ของกลุ่มเยาวชนอาสาสมัคร ‘We Grow’ ในเดือนพฤษภาคม

ลอาสาสมัครเยาวชนรุ่นที่ 2 ‘We Grow’ กา […]

[เยาวชนอาสาสมั] มีเดีย( วีดีโอ)พิธีเปิด เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที รุ่นที่ 2

วันที่และเวลา: เสาร์ 15 กุมภาพันธ์, 2020 13: 00- ส […]

[ประกาศ] วันปฐมนิเทศ เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที รุ่นที่ 2

ประกาศ มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย ขอให้เยาวชนอาสาส […]