หมวดหมู่: TOPIK/Pat 7.7

[หลักสูตรพิเศษ] เตรียมความพร้อมสำหรับการขอวีซ่าแต่งงานและการเตรียมตัวสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาเกาหลี (TOPIK)

คุณมีโซ คนไทย เรียนภ…