[หลักสูตรการเรียนภาษาเกาหลี] กำลังเรียนระดับกลาง 1 ซอง-อึน

  กำลังภาษาเกาหลีชั้นกลาง 2.1 น้องซอง-อึน เป็ […]

[หลักสูตรการเรียนภาษาเกาหลี] กำลังภาษาเกาหลีชั้นต้น 1.2 น้องแช-มี

น้องแช-มี กำลังภาษาเกาหลีชั้นต้น 1.2 แช-มี มีความใ […]

[เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที] ทีม ‘We Grow’ โครงการที่สอง ‘เล่นเพื่อเรียนรู้‘ Play to learn’ กิจกรรมที่สอง

  [เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที] ทีม ‘WE GROW’ กับโ […]

[หลักสูตรการเรียนภาษาเกาหลี] ขอแสดงความยินดีกับน้องมินซอ กับการเรียนจบหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นต้น 1.1 มิน-ซอ

  [หลักสูตรการเรียนภาษาเกาหลี] ขอแสดงความยินดีกับน […]

[เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที] ทีม ‘We Grow’ การเตรียมอุปกรณ์และทดลองกิจกรรมต่างๆ กับ โครงการที่ 2 โครงการเล่นเพื่อการเรียนรู้ play to learn

  [เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที] ทีม ‘We Grow’ การเ […]

[เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที] ทีม ‘We Grow’ รายงานผลโครงการที่สอง ‘เล่นเพื่อเรียนรู้ Play to learn’

  [เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที] ทีม ‘We Grow’ รายง […]

[หลักสูตรการเรียนภาษาเกาหลี] ขอแสดงความยินดีกับน้องเจ-บอม กับความสำเร็จจบหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นต้น 1.1 และ 1.2

  ขอแสดงความยินดีกับน้องเจ-บอมด้วยครับ จบหลักสูตรภ […]

[หลักสูตรการเรียนภาษาเกาหลี] กำลังเรียนระดับชั้นสูง 3.2 น้องยู-จิน

         ยู-จิน ยังคงมีความใฝ่ฝัน เข้ามหาวิทยาลัย […]

[เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที] ทีม ‘We Grow’ โครงการที่สอง ‘เล่นเพื่อการเรียนรู้ ‘Play to learn’

 ในวันนี้ วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา […]

[เยาวชนอาสาสมัคร] ‘We Grow’_กิจกรรมชั้นเรียนจำลองสำหรับโครงการที่สอง

โครงการที่สองของกลุ่มเยาวชนอาสาสมัคร ทีมวีโก้ &#82 […]