[หลักสูตรการเรียนภาษาเกาหลี] ขอแสดงความยินดีกับ “ยอน-ฮวา “ เรียนจบหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นกลาง และความสำเร็จก้าวแรกของการเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับ “ยอน-ฮวา “ เรียนจบหลักสูตรภาษาเ […]

[เยาวชนอาสาสมัคร] ‘We Grow’_กิจกรรมในชั้นเรียนจำลอง 1 สำหรับโครงการที่สอง

เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที “วีโก” กับโครงการที่ 2 โครง […]

[หลักสูตรการเรียนภาษาเกาหลี] ขอแสดงความยินดีกับน้องแช-มี กับความสำเร็จจบหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นต้น 1.1

    ขอแสดงความยินดี กับ น้อง แช-มี กับการเรีย […]

[หลักสูตรการเรียนภาษาเกาหลี] กำลังเรียนระดับกลาง 1 ซอง-อึน

น้องซองอึน Sung Eun เป็นเด็กนักเรียนสุโขทัย โดยเริ […]

[เยาวชนอาสาสมัคร] ‘We Grow’_การประชุมเตรียมการโครงการที่สองและการวางแผน

ทีมเยาวขนอาสาสมัคร GHT รุ่นที่ 2 ‘We Grow&#8 […]

[หลักสูตรการเรียนภาษาเกาหลี] ขอแสดงความยินดีกับน้องยู-จีน ความสำเร็จ ภาษาเกาหลีระดับสูง 1

  ดีใจด้วยนะ น้องยูจิน สำหรับการเรียนจบคอร์สภ […]

[เยาวชนอาสาสมัคร] สรุปผลของโครงการ/กิจกรรม ตามโครงการรู้เท่าทันโควิด-19

[เยาวชนอาสาสมัคร] สรุปผลของโครงการ/กิจกรรม ตามโครง […]

[เยาวชนอาสาสมัคร] ‘We Grow’โครงการแรกกิจกรรมที่สาม_กิจกรรมการทำความสะอาดเพื่อสุขอนามัย

เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที “วีโก” ได้จัดทำโครงการรู้เท […]

[หลักสูตรการเรียนภาษาเกาหลี] ขอแสดงความยินดีกับน้องฮา-อึน ความสำเร็จ ภาษาเกาหลีระดับต้น 1 และ 2

น้องฮาอึน เป็นคนไทยต้องเรียนภาษาไทยเป็นหลัก แต่พอไ […]

[GHT Youth Volunteer ‘We Grow’] วีดีโอประกอบเพลง “ล้างมือบ่อยๆ” เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที – วีโก

  วีดีโอประกอบเพลง “ล้างมือบ่อยๆ” เยาว […]