[ กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับสุขอนามัย ] กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและวิธีการล้างมือ

  เยาวชนอาสาสมัครวาฟไทย รุ่นที่ 1 ปี 2019 มีชื่อว่ […]

[กิจกรรมแลกเปลี่ยนเกาหลี-ไทย] คณะอาสาสมัครจากเกาหลีฝึกอบรมวันที่ 4

Kang Ye-joon และ Kim Han Eul และคณะอาสาสมัครจากเกา […]

[กิจกรรมแลกเปลี่ยนเกาหลี-ไทย] คณะอาสาสมัครจากเกาหลีฝึกอบรมวันที่ 3

คณะอาสาสมัครจากเกาหลีฝึกงานวันที่ 3 ที่จังหวัดพิษณ […]

[กิจกรรมสาธารณสุข] ก่อสร้างโรงคัดแยกขยะและเตาเผาขยะ

มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย […]

กิจกรรมสาธารณสุข ก่อสร้างโรงคัดแยกขยะและเตาเผาขยะ

มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย […]