กิจกรรมสาธารณสุข ติดตั้งระบบเครื่องกรองน้ำRO โรงเรียนบ้านหัววังกร่าง

มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย […]

กิจกรรมสาธารณสุข โครงการติดตั้งระบบประปาน้ำดื่มใสสะอาด

พิธีส่งมอบโครงการติดตั้งระบบประปาน้ำดื่มใสสะอาด ณ […]