[ความร่วมมือระหว่างเกาหลี – ไทย] โครงการบริจาคเพื่อเด็ก (CDP) เดือนมิถุนายน

  https://wp.me/p8AmpG-3Wx ขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุน […]

[ความร่วมมือระหว่างเกาหลี – ไทย] โครงการบริจาคเพื่อเด็ก (CDP) เดือนพฤษภาคม

  ขอขอบคุณผู้สนับสนุน คุณชอนซู คิม, คุณกุกฮโย […]

[ความร่วมมือระหว่างเกาหลี – ไทย] สิ้นสุดการสนับสนุนเด็ก CDP (โครงการบริจาคเด็ก)

   

[ความร่วมมือระหว่างเกาหลี – ไทย] โครงการบริจาคเพื่อเด็ก (CDP) เดือน เมษายน

  เราเสร็จสิ้นการสนับสนุนเด็กในเดือนพฤศจิกายน นักเ […]

[ความร่วมมือระหว่างเกาหลี – ไทย] โครงการบริจาคเพื่อเด็ก (CDP) เดือนมีนาคม

เราเสร็จสิ้นการสนับสนุนเด็กในเดือนมีนาคม นักเรียนป […]

[ความร่วมมือระหว่างเกาหลี – ไทย] โครงการบริจาคเพื่อเด็ก (CDP) เดือน กุมภาพันธ์

เราเสร็จสิ้นการสนับสนุนเด็กในเดือนพฤศจิกายน นักเรี […]

[ความร่วมมือระหว่างเกาหลี – ไทย] โครงการบริจาคเพื่อเด็ก (CDP)

เราเสร็จสิ้นการสนับสนุนเด็กในเดือนพฤศจิกายน นักเรี […]

[กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ ไทย – เกาหลี และกิจกรรมสนับสนุนบริจาค] ขอขอบคุณผู้สนับสนุน

มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย […]

[กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-เกาหลี และกิจกรรมสนับสนุนบริจาค] สนับสนุนทุนให้กับเด็กประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม

สนับสนุนทุนให้กับเด็กประจำเดือนกรกฎาคม – สิง […]

[กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์] พูดคุยแลกเปลี่ยนและมอบของที่ระลึกซึ่งกัน

ยินดีต้อนรับ คุณควางฮี ฮัน และ คุณเจวอน ฮัน เราได้ […]