[กิจกรรมสนับสนุนเงินบริจาค DONATION] จดหมายขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนโครงการบริจาคเพื่อเด็ก (CDP) เดือนกันยายน

                                              […]

[กิจกรรมสนับสนุนเงินบริจาค DONATION] โครงการบริจาคเพื่อเด็ก (CDP) เดือนตุลาคม

    เราร่วมสร้างฝัน รวมใจเป็นหนึ่งเดียว อย่างน้อยใ […]

[กิจกรรมสนับสนุนเงินบริจาค DONATION] ขอบคุณสนับสนุนหน้ากาก จากสำนักงานใหญ่ Global Hope Na-Num Foundation

  [กิจกรรมสนับสนุนเงินบริจาค DONATION] ขอขอบค […]

[กิจกรรมสนับสนุนเงินบริจาค DONATION] ขอบคุณสนับสนุนขนม คริสตจักร ฮานซาราง(HanSaRang Church)

[กิจกรรมสนับสนุนเงินบริจาค DONATION] ขอขอบคุณสำหรั […]

[กิจกรรมสนับสนุนเงินบริจาค DONATION] ขอบคุณผู้สนับสนุน ทันตแพทย์หญิงอัญชลี กิตติวิริยกุล(หมอเดียร์)

ขอบคุณผู้สนับสนุน ทันตแพทย์หญิงอัญชลี กิตติวิริยกุ […]

[กิจกรรมสนับสนุนเงินบริจาค DONATION] จดหมายขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนโครงการบริจาคเพื่อเด็ก (CDP) สิงหาคม

                จดหมายขอบคุณ จากหัวใจดวงน้อยๆ ที่ส […]

[กิจกรรมสนับสนุนเงินบริจาค DONATION] โครงการบริจาคเพื่อเด็ก (CDP) เดือนกันยายน

    เราร่วมสร้างฝัน รวมใจเป็นหนึ่งเดียว อย่างน้อยใ […]

[กิจกรรมสนับสนุนเงินบริจาค DONATION] โครงการสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อเด็ก CHILDREN DONATION PROGRAM ประจำปี 2563

  โครงการสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อเด็ก CHILDREN […]

[กิจกรรมสนับสนุนเงินบริจาค DONATION] ขอบคุณผู้สนับสนุน จากทีมเยาวชนเกาหลีใต้ “ทีม REAL GOOD”

    ขอบคุณผู้สนับสนุน จากทีมเยาวชนเกาหลี […]

[กิจกรรมสนับสนุนเงินบริจาค DONATION] ขอบคุณผู้สนับสนุน คุณกีซุน จู

ขอขอบคุณผู้สนับสนุน ตามโครงการเล่นเพื่อการเรียนรู้ […]