[กิจกรรมสนับสนุนเงินบริจาค DONATION] จดหมายขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนโครงการบริจาคเพื่อเด็ก (CDP) กรกฎาคม

            จากความรู้สึกที่ดีถึงกันและกัน จดหมายแ […]

[กิจกรรมสนับสนุนเงินบริจาค DONATION] โครงการบริจาคเพื่อเด็ก (CDP) เดือนสิงหาคม

             ขอขอบคุณผู้สนับสนุน โครงการเงินบริจาค […]

[กิจกรรมสนับสนุนเงินบริจาค DONATION] โครงการสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อเด็ก Children Donation program ประจำปี 2563 จังหวัดพิษณุโลก

[กิจกรรมสนับสนุนเงินบริจาค DONATION] โครงการสนับสน […]

[ความร่วมมือระหว่างเกาหลี – ไทย] โครงการบริจาคเพื่อเด็ก (CDP) เดือนกรกฎาคม

ขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุน ตลอดระยะที่ผ่านมารวม 3 ปี […]

โครงการสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อเด็ก Children Donation program ประจำปี 2563 จังหวัดพิษณุโลก

มูลนิธิ โกลบอล โฮฟ ประเทศไทย ได้ดำเนินการตามโครงกา […]

โครงการสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อเด็ก Children Donation program ประจำปี 2563 จังหวัดกำแพงเพชร

วันนี้ คณะกรรมการ/ที่ปรึกษามูลนิธิโกลบอล โฮฟ ประเท […]

[ความร่วมมือระหว่างเกาหลี – ไทย] โครงการบริจาคเพื่อเด็ก (CDP) เดือนมิถุนายน

  https://wp.me/p8AmpG-3Wx ขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุน […]

[ความร่วมมือระหว่างเกาหลี – ไทย] โครงการบริจาคเพื่อเด็ก (CDP) เดือนพฤษภาคม

  ขอขอบคุณผู้สนับสนุน คุณชอนซู คิม, คุณกุกฮโย […]

[ความร่วมมือระหว่างเกาหลี – ไทย] สิ้นสุดการสนับสนุนเด็ก CDP (โครงการบริจาคเด็ก)

   

[ความร่วมมือระหว่างเกาหลี – ไทย] โครงการบริจาคเพื่อเด็ก (CDP) เดือน เมษายน

  เราเสร็จสิ้นการสนับสนุนเด็กในเดือนพฤศจิกายน นักเ […]