[ความร่วมมือระหว่างเกาหลี – ไทย] โครงการบริจาคเพื่อเด็ก (CDP) เดือนกรกฎาคม

ขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุน ตลอดระยะที่ผ่านมารวม 3 ปี […]

โครงการสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อเด็ก Children Donation program ประจำปี 2563 จังหวัดพิษณุโลก

มูลนิธิ โกลบอล โฮฟ ประเทศไทย ได้ดำเนินการตามโครงกา […]

โครงการสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อเด็ก Children Donation program ประจำปี 2563 จังหวัดกำแพงเพชร

วันนี้ คณะกรรมการ/ที่ปรึกษามูลนิธิโกลบอล โฮฟ ประเท […]

[ความร่วมมือระหว่างเกาหลี – ไทย] โครงการบริจาคเพื่อเด็ก (CDP) เดือนมิถุนายน

  https://wp.me/p8AmpG-3Wx ขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุน […]

[ความร่วมมือระหว่างเกาหลี – ไทย] โครงการบริจาคเพื่อเด็ก (CDP) เดือนพฤษภาคม

  ขอขอบคุณผู้สนับสนุน คุณชอนซู คิม, คุณกุกฮโย […]

[ความร่วมมือระหว่างเกาหลี – ไทย] สิ้นสุดการสนับสนุนเด็ก CDP (โครงการบริจาคเด็ก)

   

[ความร่วมมือระหว่างเกาหลี – ไทย] โครงการบริจาคเพื่อเด็ก (CDP) เดือน เมษายน

  เราเสร็จสิ้นการสนับสนุนเด็กในเดือนพฤศจิกายน นักเ […]

[ความร่วมมือระหว่างเกาหลี – ไทย] โครงการบริจาคเพื่อเด็ก (CDP) เดือนมีนาคม

เราเสร็จสิ้นการสนับสนุนเด็กในเดือนมีนาคม นักเรียนป […]

[ความร่วมมือระหว่างเกาหลี – ไทย] โครงการบริจาคเพื่อเด็ก (CDP) เดือน กุมภาพันธ์

เราเสร็จสิ้นการสนับสนุนเด็กในเดือนพฤศจิกายน นักเรี […]

[HAEBOM VOLUNTEER ORGANIZATION] GLOBAL VOLUNTEER IN THAILAND_Made by Hae-Bom

    #iksonmusic #video #videography Music: Do […]