[การเรียนการสอนภาษาเกาหลี] น้องมานา หลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นกลาง 2.2

นางสาวธัญพิชชา ดุษฎีธัญกุล (น้องมานา) โรงเรียนสาธิ […]

(การเรียนการสอนภาษาเกาหลี) น้องออม และน้องแบมแบม หลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นต้น 1.3

นางสาวธัญยชนก  วะราหล (น้องออม) นางสาววงศ์ชนก  ธิร […]

(กิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ALA FARM

ALA FARM สนับสนุนฟาร์มไก่ สำหรับโครงการเศรษฐกิจพอเ […]

(กิจกรรมสร้างเครือข่าย) โครงการห้องสมุดมีชีวิตในฝัน

โครงการห้องสมุดมีชีวิตในฝัน    ณ โรงเรียนนิคมบางระ […]

กิจกรรมสร้างเครือข่าย เยี่ยมบ้านผู้ป่วย ผู้พิการและผู้สูงวัย ตำบลสามง่าม จ.พิจิตร

เดินทางไปเยี่ยมเยือน ให้กำลังใจ  น้อง*** ผู้พิการ  […]