[เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที] วันสัมภาษณ์ โครงการเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที รุ่นที่ 3

มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย ได้มีการคัดเลือกเยาวชนอ […]