[กิจกรรมความร่วมมือระหว่างองค์กรเพื่อพัฒนาชุมชน] อาสาสมัครทีมHae^Bom สนับสนุนโรงเรียนวัดหนองอ้อ ปีการศึกษา2563ภาคเรียนที่ 2

  หลังจากที่_อาสาสมัครเกาหลีใต้ ทีม Hae ^Bom […]