ปี: 2021

[การแลกเปลี่ยนและความร่วมมือ] กิจกรรมแลกเปลี่ยนงานอาสาสมัครระหว่างประเทศเกาหลีใต้ (ทีมอาสาสมัครแฮ-บม) และประเทศไทย (อาสาสมัครเยาวชนจีเอชที ‘อะคาเซีย’)

ความสุขของการแบ่งปัน…