[หลักสูตรการเรียนภาษาเกาหลี] กำลังเรียนระดับกลาง 1 ซอง-อึน

  กำลังภาษาเกาหลีชั้นกลาง 2.1 น้องซอง-อึน เป็ […]

[หลักสูตรการเรียนภาษาเกาหลี] กำลังภาษาเกาหลีชั้นต้น 1.2 น้องแช-มี

น้องแช-มี กำลังภาษาเกาหลีชั้นต้น 1.2 แช-มี มีความใ […]

[กิจกรรมสนับสนุนเงินบริจาค DONATION] ขอบคุณสนับสนุนหน้ากาก จากสำนักงานใหญ่ Global Hope Na-Num Foundation

  [กิจกรรมสนับสนุนเงินบริจาค DONATION] ขอขอบค […]

[กิจกรรมสนับสนุนเงินบริจาค DONATION] ขอบคุณสนับสนุนขนม คริสตจักร ฮานซาราง(HanSaRang Church)

[กิจกรรมสนับสนุนเงินบริจาค DONATION] ขอขอบคุณสำหรั […]

[เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที] ทีม ‘We Grow’ โครงการที่สอง ‘เล่นเพื่อเรียนรู้‘ Play to learn’ กิจกรรมที่สอง

  [เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที] ทีม ‘WE GROW’ กับโ […]

[หลักสูตรการเรียนภาษาเกาหลี] ขอแสดงความยินดีกับน้องมินซอ กับการเรียนจบหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นต้น 1.1 มิน-ซอ

  [หลักสูตรการเรียนภาษาเกาหลี] ขอแสดงความยินดีกับน […]

[เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที] ทีม ‘We Grow’ การเตรียมอุปกรณ์และทดลองกิจกรรมต่างๆ กับ โครงการที่ 2 โครงการเล่นเพื่อการเรียนรู้ play to learn

  [เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที] ทีม ‘We Grow’ การเ […]