[กิจกรรมสนับสนุนเงินบริจาค DONATION] จดหมายขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนโครงการบริจาคเพื่อเด็ก (CDP) กรกฎาคม

            จากความรู้สึกที่ดีถึงกันและกัน จดหมายแ […]