[เยาวชนอาสาสมัคร] ‘We Grow’ เริ่มงานกับกิจกรรมแรก ของโครงการที่ 1 โครงการรู้เท่าทันโควิด-19 ด้วยการทำดนตรี มิวสิควีดีโอ การสอนล้างมือให้สะอาดและถูกวิธี สุขอนามัย

    โครงการแรกของน้องๆเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที ทีมวี […]