[หลักสูตรการเรียนภาษาเกาหลี] กำลังเรียนระดับสูง1 ยู-จีน

ยูจินเริ่มเรียนภาษาเกาหลีตั้งแต่ ม.2 จนถึงปัจจุบัน […]