[เยาวชนอาสาสมัคร] ‘We Grow’_กิจกรรมชั้นเรียนจำลองสำหรับโครงการที่สอง

โครงการที่สองของกลุ่มเยาวชนอาสาสมัคร ทีมวีโก้ &#82 […]

[หลักสูตรการเรียนภาษาเกาหลี] กำลังเรียนระดับชั้นต้น 1.2 น้องเจ-บอม

  น้องเจ-บอม กำลังเรียนภาษาเกาหลี ชั้นต้น 1.2 ในวั […]

[กิจกรรมความร่วมมือระหว่างองค์กรเพื่อพัฒนาชุมชน] อาสาสมัครทีมBae^Bom สนับสนุนโรงเรียนวัดหนองอ้อ ปีการศึกษา2563ภาคเรียนที่ 1

           หลังจากที่_อาสาสมัครเกาหลีใต้ ทีม Hae ^ […]

[กิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ EXCHANGE KNOWLEDGE] หลังจากที่_อาสาสมัครเกาหลีใต้ ทีม Hae ^Bom เสร็จสิ้นโครงการ รวมระยะเวลา 1 ปี

  โครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดห […]

[หลักสูตรการเรียนภาษาเกาหลี] กำลังเรียนระดับชั้นต้น 1.2 น้องแช-มี

    น้องแชมี กำลังเรียนภาเกาหลีชั้นต้น 1.2 แช […]

[กิจกรรมสนับสนุนเงินบริจาค DONATION] จดหมายขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนโครงการบริจาคเพื่อเด็ก (CDP) กรกฎาคม

            จากความรู้สึกที่ดีถึงกันและกัน จดหมายแ […]

[กิจกรรมสนับสนุนเงินบริจาค DONATION] โครงการบริจาคเพื่อเด็ก (CDP) เดือนสิงหาคม

             ขอขอบคุณผู้สนับสนุน โครงการเงินบริจาค […]