ปี: 2020

[กิจกรรมสนับสนุนเงินบริจาค DONATION] โครงการบริจาคเพื่อเด็ก (CDP) เดือนธันวาคม

   เราร่วมสร้างฝัน ร…

[กิจกรรมสนับสนุนเงินบริจาค DONATION] จดหมายขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนโครงการบริจาคเพื่อเด็ก (CDP) เดือนพฤศจิกายน

               …

[เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที] วีโก_การประชุมกิจกรรมระดมทุน เพื่อจัดทำโครงการที่สาม “โครงการวัยเรายังแจ๋ว”

วีโก_การประชุมกิจกรร…

[กิจกรรมสร้างเครือข่าย] การประชุมลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสำหรับโครงการที่สามของกลุ่มเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที ‘วีโก’ โครงการวัยเรายังแจ๋ว

การประชุมลงพื้นที่สำ…

[หลักสูตรการเรียนภาษาเกาหลี] การทดสอบความรู้เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย_ในการติวความถนัดด้านภาษาเกาหลี PAT 7.7_2

การทดสอบความรู้เพื่อ…