[คลาสปกติและคลาสพิเศษ] ขอแสดงความยินดี : ผ่านหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นต้น 1.1 – 1.3 เข้าสู่หลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นกลาง

  น้องมานาเริ่มเรียนหลักสูตรชั้นต้นในเดือนกัน […]