[ส่งบุคลาการไปยังหน่วยงานภายนอก : โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน] สอนเด็กนักเรียนร้องเพลง jingle bells ภาษาเกาหลี

มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย […]