การพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

    ส่งอาสามัครเกาหลี  ลงพื้นที่ ในเขตอำ […]

อาสาสมัคร ทีม lucky ก่อสร้างศาลาร่วมใจ ไทย- เกาหลี

จัดส่ง นักศึกษาอาสาสมัครเกาหลีใต้  จำนวน  25  คน ม […]

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ตามโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อการพัฒนาสังคม ณ โรงเรียนวัดน้ำคบ อ.วัดโบสถ์ พิษณุโลก

มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย […]

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม โครงการสานสัมพันธ์ตำบลมะขามสูง จ.พิษณุโลก

ในวันที่ 18-21 ธันวาคม 2559 มีการประชุมร่วมกับองค์ […]

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ก่อสร้างโรงเพาะเห็ด, สนามเด็กเล่น ร.ร.บ้านหัววังกร่าง พิษณุโลก

    โครงการกิจกรรมสร้างเครือข่าย  ระหว่า […]

นักเรียนไทยได้รับทุนการศึกษารัฐบาลเกาหลีใต้ KGSP 2017 ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

มีทุนการศึกษาระดับชาติมากมายสำหรับชาวต่างชาติ และใ […]

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อขอรับทุนรัฐบาลเกาหลีใต้ KGSP2017

รัฐบาลเกาหลีเปิดโอกาสให้นักเรียนไทยได้ศึกษาในประเท […]