นายอัศวยุช ขุนมธุรส โรงเรียนกำเนิดวิทย์ น้องแฮม (บิน-โฮ) เรียนภาษาเกาหลี “หลักสูตรการสนทนาภาษาเกาหลี” ที่สถาบันสอนภาษาเกาหลี Little Jabez Korea Academy ใน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) เพื่อไปศึกษาต่อที่ประเทศเกาหลีใต้ มหาวิทยาลัย KAIST ในปี 2561 ซึ่งสถาบันนี้มีชื่อเสียงทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์