มูลนิธิโกลบอล โฮฟ ประเทศไทย (GHT) ได้จัดทำ”โครงการเพื่อนถึงเพื่อน’
ที่ศูนย์พัฒนาเด็กตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ขอขอบคุณผู้สนับสนุน ที่ให้ความร่วมมือ ‘มูลนิธิคริสตคุณานุกูล’.

ส่งมอบของขวัญคริสต์มาสให้แก่น้องๆนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินพลวง
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบแฟบ
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางห้าหลุม
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินปอ

ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือ
และเราอยู่ด้วยกัน
เราหวังว่า……มันจะเป็นความสุขในการแบ่งปัน และเพิ่มความสุขซึ่งกันและกัน

ค่อยๆ ก้าวไปทีละก้าว และเดินไปด้วยกัน

ให้ก็สุข รับก็สุข…ใจ

มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย / Global Hope Thailand