จดหมายของน้องๆนักเรียนตามโครงการสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อเด็ก CDP:2564

การได้รับที่เกิดความสุขด้วยหัวใจดวงน้อยๆ ตอบกลับมายังผู้สนับสนุน
ถึงแม้จะเป็นเพียงข้อความในจดหมาย แต่เต็มไปด้วยความรักและความหวัง

การเรียนรู้….
การให้และการรับ….
ความรักที่ไม่จำเป็นต้องมีเหตุผล

ขอบคุณด้วยหัวใจ….
ความสุขของการแบ่งปัน 
ความสุขของการได้รับ

โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย