ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุน’โครงการให้ด้วยรัก’
จาก คลินิกทันตกรรมสองคุณหมอพิษณุโลก ทันตแพทย์หญิงอัญชลี กิติวิริยกุล(คุณหมอเดียร์), ทันตแพทย์หญิงชลธิชา กิติวิริยกุล(คุณหมอปุ้ย)
หจก.วรเทพธุรกิจยนต์ คุณสุทธิดา ขอบใจ(คุณตูน) คุณณิชกานต์ ขอบใจ(คุณพลอย) คุณหทัยภัทร ขอบใจ(คุณแพร์)
มูลนิธิคริสตคุณานุกูล
คุณอัญชนา ประทานพรทิพย์(คุณตุ๊กตา) 
และ คุณกีซุน จู สนับสนุนงบประมาณกิจกรรม

มอบสิ่งของพร้อมถุงผ้าสำหรับโครงการให้ด้วยรัก’

เราขอรับมันด้วยความขอบคุณ และส่งมอบ….ด้วยความรักที่ดี

ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือ
และเราอยู่ด้วยกัน
เราหวังว่า……มันจะเป็นความสุขในการแบ่งปัน และเพิ่มความสุขซึ่งกันและกัน

ค่อยๆ ก้าวไปทีละก้าว และเดินไปด้วยกัน

ให้ก็สุข รับก็สุข…ใจ

มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย / Global Hope Thailand