วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 23 เทศกาลศิลปะและวัฒนธรรมไทย เกาหลี จัดขึ้น ณ สวนชมน่าน จังหวัดพิษณุโลก
โดยครั้งนี้ มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย Global Hope Thailand (GHT)
ได้ร่วมจัดกิจกรรมออกบูธ Thailand Global Hope Sharing รับสมัครอาสาสมัคร ผู้สนใจภาษาเกาหลี
และผู้สนับสนุนเงินบริจาคโครงการ ศิลปวัฒนธรรม สวมชุดเทควันโด ถ่ายรูป เกมละเล่นพื้นบ้านเกาหลี
เช่น ทูโฮ (ธนู) กงกี (ลูกข่าง) เจกี (ลูกขนไก่/ตะกร้อ)

ขอขอบคุณ’มิชชันนารีพอล คิม และฮเยจิน บยอน สนับสนุนเครื่องดื่ม ชุดเครื่องเขียน และขนมต่างๆ
ขอขอบคุณ‘คลินิกทันตกรรมสองคุณหมอ พิษณุโลก’ สนับสนุนปากกาเกาหลี
ขอขอบคุณ ‘หจก.วรเทพทูรกิจยนต์’ อาหารว่าง และเครื่องดื่มจาก ‘Boost up Café and Co-Working space
สำหรับแขกผู้มีเกียรติ และสต๊าฟทีมงานทุกคนในงาน

เราขอแสดงความขอบคุณผู้สนับสนุนมาอีกครั้งหนึ่ง
ที่ได้สนับสนุนสิ่งของต่างๆที่ใช้ในกิจกรรมหลาย ๆ อย่าง
เราขอขอบคุณทุกท่าน ขอบคุณค่ะ
อยากจะบอกว่าได้รับมาด้วยความขอบคุณ และส่งมอบอย่างดีครับ
ขอขอบคุณที่ท่านอยู่ร่วมกันกับ GHT

เราหวังว่า……มันจะเป็นความสุขในการแบ่งปัน และเพิ่มความสุขซึ่งกันและกัน

ค่อยๆ ก้าวไปทีละก้าว และเดินไปด้วยกัน

ให้ก็สุข รับก็สุข…ใจ

มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย / Global Hope Thailand